Sök

Revisionsrapporter för 2015

Här kan du ta del av revisionsrapporter från 2015.

Revisionsrapporter:

Revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidrag Pdf, 400.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 400.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidrag kultur- och fritidsnämnden Pdf, 60.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 60.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidrag socialnämnden Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 88.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av flyktingmottagande Pdf, 284.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 284.3 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens flyktingmottagande Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103.6 kB)

Revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Pdf, 676.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 676.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning kultur- och fritidsnämnden Pdf, 39.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 39.5 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning miljö- och hälsoskyddsnämnden Pdf, 27.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 27.3 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-verksamhet Pdf, 111.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-verksamhet Pdf, 71.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 71.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten Pdf, 55.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 55.5 kB)

Revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 333.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 63.3 kB)

Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan Pdf, 94.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 kB)

Revisionsrapport - Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 39 kB)

Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll av personal Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 98.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av registerkontroll av personal Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 34.1 kB)

Revisionsrapport  - Granskning av Varbergs och Falkenbergs överförmyndarnämnd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av Varbergs och Falkenbergs överförmyndarnämnd Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.2 kB)

Granskningsrapport/PM Hallands hamnar AB Pdf, 40.6 kB. (Pdf, 40.6 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Energi AB Pdf, 36.2 kB. (Pdf, 36.2 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Event AB Pdf, 36.8 kB. (Pdf, 36.8 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Fastighets AB Pdf, 38.9 kB. (Pdf, 38.9 kB)

Granskningsrapport/PM Varbergs Bostads AB Pdf, 38.1 kB. (Pdf, 38.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Pdf, 231.9 kB. (Pdf, 231.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Pdf, 279 kB. (Pdf, 279 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

 

Självservice & blanketter