Sök

Revisionsrapporter

Inom den kommunala verksamheten arbetar kommunrevisionen. Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige och revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten.

Vad är en revisionsrapport?

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden. När revisorerna granskat en verksamhet, sammanställer de sin granskning i en revisionsrapport, som sänds till berörda styrelser och nämnder. Många av de granskningar som görs syftar till att identifiera problem, föreslå omprövningar av pågående verksamheter och ge impulser till förbättringar.


Kommunens revisorer

I Varbergs kommun finns nio revisorer. De är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Revisorerna avgör vilka verksamheter som ska granskas. Kommunen har avtal med KPMG AB, som utför det praktiska utrednings- och granskningsarbetet. Cirka tio granskningar utförs per år.

Revisionsrapporter 2017
Revisionsrapporter 2016
Revisionsrapporter 2015
Revisionsrapporter 2014
Revisionsrapporter 2013
Revisionsrapporter 2012 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter