Sök

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

SCB väljer slumpmässigt ut 1000 invånare i åldern 18-84 år som får möjlighet att via en enkät svara på frågor om kommunen, både som en plats att bo och leva på och om kommunens verksamheter.

Hösten 2014 deltog Varbergs kommun för fjärde gången i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent.

Resultatet visar att Varberg är en bra kommun att leva och bo i jämfört med de totalt 130 kommuner som deltog. De prioriteringsområden som kommunen har att arbeta vidare med är byggnation och utbud av bostäder samt hur trygga invånare känner sig vid vistelse utomhus.

Varbergs kommun valde även att skicka med specifika tilläggsfrågor i undersökningen, frågor som endast gäller den egna kommunen och som utformades tillsammans med SCB.

I resultatet från dessa frågor framkom att varannan svarande kände till Varbergs vision, medan 71 procent av de svarande inte kände till Tyck Om Varberg (kommunens tjänst för synpunktshantering). Av de 3 procent som nyttjat Tyck Om Varberg ansåg 88 procent att den var lätt att använda. En övervägande majoritet av de svarande, 74 procent, kände till det pågående Stadsutvecklingsprojektet och utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport. Resultatet visade också att de svarande ställde sig positiva till att få information om Stadsutvecklingsprojektet via sociala medier, stadsvandringar och aktiviteter på stan samt till att få vara med och påverka utvecklingen av den nya stadsdelen via workshoppar och dialogmöten.

Det sammanfattande betyget blev vid den senaste undersökningen 2014:

  • Bo och leva i Varbergs kommun: Betyg 68 av 100
  • De kommunala verksamheterna: Betyg 57 av 100
  • Möjlighet till inflytande på kommunens verksamheter och beslut: Betyg 44 av 100

Betyg under 40 klassas som 'inte godkänt', gränsen för 'nöjd' går vid 55 och 75 eller högre är 'mycket nöjd'.

Medborgarundersökning 2014PDF (pdf, 764.5 kB)

RapportbilagaPDF (pdf, 1.1 MB)

Medborgarundersökning 2011PDF (pdf, 779.4 kB)

RapportbilagaPDF
(pdf, 1.4 MB)

Medborgarundersökning 2008PDF
(pdf, 1.7 MB)

Medborgarundersökning 2005PDF (pdf, 3.3 MB)


ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva
072-150 23 98
jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter