varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kommunövergripande rapporter

Varbergs kommun deltar i ett antal nationella utvärderingar och genomför ett antal mätningar som komplement till brukarundersökningar som berör flera verksamhetsområden i kommunen. Dessa blir sedan en del av kommunens uppföljning som presenteras för kommunens politiker. Kommunens resultat är sedan jämförbart med andra kommuner som också deltar.

Vi deltar bland annat i nedanstående nationella undersökningar:

  • Insikt – Vi frågar företagarna vad de tycker om kommunens service.
  • Kommunens kvalitet i korthet , KKIK,– Vi utvärderar kvaliteten på vår service.
  • Medborgarundersökning – Vi frågar invånarna vad de tycker om att bo i kommunen och om kommunens service.
ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

Utvecklingsenheten

072-150 23 98

jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter