Sök

Demokratiforum för ungdomar

Det mesta i våra studie-, yrkes, och privatliv påverkas av politik. Skola, stränder och sommarjobb. Vatten, vägar och vård. Idrottsanläggningar, infrastruktur och integration är alla exempel på politiska beslut. En demokratisk process är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle, men hur vet vi att Varbergs kommun tar till sig ungdomars idéer, tankar och perspektiv?

Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en återkommande ungdomsdialog. En form för det har varit Demokratiforum för ungdomar där unga får möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till politiker som i sin tur får pröva sina tankar och idéer om Varberg och Varbergs framtid tillsammans med en betydelsefull målgrupp. 

Demokratiforum för ungdomar har varit ett verktyg för att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen och har använts under 2014/2015. (se rapporter nedan)

Nu provas en annan form av verktyg för ungdomsdialog

Två klasser om totalt 64 elever i årskurs tre på Samhällsvetenskapsprogrammet på Peder Skrivares skola deltar under perioden 2017/2018.

Tanken är att eleverna ska få jobba med ett ”skarpt projekt”, där de får lära sig att använda olika vetenskapliga metoder och genomföra reella undersökningar/uppdrag samt redovisa och presentera sina resultat. 

Resultaten kan ge politiker viktig information och därmed påverka beslut i kommunen.

Tanken är att samarbetet kan bidra till att öka ungas förtroende för politiker och intresse för partipolitik samt öka elevernas kunskaper om lokal demokrati och hur kommunen fungerar. 

Rapporter:

Demokratiforum för ungdomar, Våren 2015PDF (pdf, 1.2 MB)
Demokratiforum för ungdomar, Hösten 2014PDF (pdf, 2.9 MB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

070-617 88 84

kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter