Sök

Demokratiforum för ungdomar

Det mesta i våra studie-, yrkes, och privatliv påverkas av politik. Skola, stränder och sommarjobb. Vatten, vägar och vård. Idrottsanläggningar, infrastruktur och integration är alla exempel på politiska beslut. En demokratisk process är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle, men hur vet vi att Varbergs kommun tar till sig ungdomars idéer, tankar och perspektiv?

Nu realiserar vi kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en återkommande ungdomsdialog. Demokratiforum för ungdomar genomförs en gång under höstterminen med gymnasieelever och en gång under vårterminen riktat till unga på ungdomsgårdar. Nästa forum sker den 26 mars 2015.

Unga får möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till politiker som i sin tur får pröva sina tankar och idéer om Varberg och Varbergs framtid tillsammans med en betydelsefull målgrupp, unga. Demokratiforum för ungdomar blir då en dialog utifrån ett demokrati- och invånarperspektiv, där ungas synpunkter bemöts, diskuteras och återkopplas. Politiker pratar utifrån perspektivet kommunpolitiker och inte utifrån partitillhörighet.

Syftet med Demokratiforum för ungdomar är att fånga ungdomars kreativa idéer för att utveckla Varberg och ta tillvara på engagemanget samt ge förutsättningar och möjligheter för ungdomar att påverkar sin vardag. Demokratiforum för ungdomar är ett verktyg för att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen.

Rapporter

Våren 2015
PDF
(pdf, 1.2 MB)Hösten 2014PDF (pdf, 2.9 MB)

Spana in Demokratiforum för ungdomar - Ett annat sätt att lära

I vår lärcirkel Demokratiforum för ungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du veta hur ett forum kan gå till, du lär känna din lokalpolitiker, lär dig om de olika beslutsnivåerna i Sverige, kan kika på film från Göteborgs motsvarighet "Demokratitorg", lyssna på radioreportage, hänga med Varbergspolitikern Jörgen Warborn till Riksdagen och mycket mer!

Hur går Demokratiforum för ungdomar till?

Demokratiforum för ungdomar genomförs en gång under höstterminen med gymnasieelever och en gång under vårterminen riktat till unga på ungdomsgårdar. Mötet sker i en stor lokal, som är möblerad med fem stationer. Varje station bemannas av två politiker och en person som arbetar för kommunen och som har rollen som sekreterare. Sekreteraren ska inte delta i samtalet utan dialogen förs mellan politiker och unga.

Varje station har ett tema och utifrån det temat pratar man tillsammans. Alla som deltar har möjlighet att lämna förslag på teman. Det kan vara alltifrån en kreativ och aktiv fritid, bostäder, skola, hälsa och trygghet, framtid och arbete eller hållbar utveckling till frågor om vad som krävs för att Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt. Cirka 50 unga medverkar varje gång och delas upp i 5 olika grupper med cirka 10 personer i varje grupp. Grupperna besöker alla stationer medan politiker och sekreterare sitter kvar.

Gruppen samtalar i 15 minuter vid varje station och förflyttar sig enligt ett rotations-system. Tre pass genomförs först, sen är det fikapaus under 10 minuter. Efter pausen genomförs två pass till. Efter stations-dialogen avslutas forumet med att deltagande ungdomar utvärderar samtalet i en kort enkät och politiker sammanfattar sina reflektioner som blir till underlag för framtida Demokratiforum.

Anteckningarna som skrivs under dagen blir underlag för den rapport som presenteras efter varje Demokratiforum. RapportenPDF (pdf, 1.2 MB) kan sedan användas för diskussion bland beslutfattare, skolor och ungdomsgårdar.

Kan jag delta?

De ungdomar/elever som deltar får möjlighet att påverka sin och andra invånares vardag genom att lyfta frågor och förslag till kommunens politiker. De får även ett intyg och en överraskning för visat engagemang och deltagande och får även möjlighet att nätverka med politiker vilket kan vara viktigt att använda som merit vid anställning.

Ungdomsgård:

JA! Du behöver inte vara politiskt engagerad eller intresserad av politik för att delta. Det räcker med att vilja vara med och påverka din och andra ungas vardag. Inbjudan till vårens Demokratiforum finns ännu inte publicerad.

Gymnasieskolan:

JA! Demokratiforum för ungdomar genomförs på lektionstid som en del av arbetet med skolans demokratiuppdrag. 50 representanter har möjlighet att delta. Elever på Peder skrivares skola bjuds in att delta tillsammans med övriga intresserade gymnasieelever på fristående gymnasieskolor i kommunen.

Politiker:

Inbjudan går ut till ordförande och vice ordförande i alla Varbergs kommuns nämnder och Region Hallands Varbergsnämnd.

ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

072-150 23 98

jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter