varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Demokratiforum för ungdomar

Det mesta i våra studie-, yrkes, och privatliv påverkas av politik. Skola, stränder och sommarjobb. Vatten, vägar och vård. Idrottsanläggningar, infrastruktur och integration är alla exempel på politiska beslut. En demokratisk process är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle, men hur vet vi att Varbergs kommun tar till sig ungdomars idéer, tankar och perspektiv?

Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en återkommande ungdomsdialog. En form för det har varit Demokratiforum för ungdomar där unga får möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till politiker som i sin tur får pröva sina tankar och idéer om Varberg och Varbergs framtid tillsammans med en betydelsefull målgrupp. 

Demokratiforum för ungdomar har varit ett verktyg för att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen och har använts under 2014/2015. (se rapporter nedan)

Andra verktyg för ungdomsdialog

Elever i två klasser på Peder Skrivares gymnasieskola kommer under 2019 att jobba med ett ”skarpt projekt”, där de får lära sig att använda olika vetenskapliga metoder och genomföra reella undersökningar/uppdrag samt redovisa och presentera sina resultat för förtroendevalda politiker.

Förhoppningen är att samarbetet mellan eleverna och kommunen ska bidra till att öka ungas förtroende för politiker och intresse för partipolitik samt öka elevernas kunskaper om lokal demokrati och hur kommunen fungerar. Samtidigt kan resultaten av elevernas arbete ge politiker viktig information och därmed påverka beslut i kommunen.

Ett liknande arbete genomfördes under 2017/2018.

Rapporter:

Demokratiforum för ungdomar, Våren 2015 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Demokratiforum för ungdomar, Hösten 2014 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

070-617 88 84

kristina.hylander@varberg.se

Självservice & blanketter