varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Projekt för innovation och välfärdsteknik startar i Halland

Digitala symboler

Nu startar samverkansprojektet Digga Halland.

En resa har nu påbörjats där personalen inom vård- och omsorg i Halland kommer vara med och skapa morgondagens digitala arbetsplats. Nu startar samverkansprojektet Digga Halland.

Projektet Digga Halland ska öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn. Det ska ge förutsättningar för att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Innovation och ny teknik ska ge stöd i vardagen för både medarbetare och omsorgstagare inom vård och omsorg.

Digga Halland är ett halländskt samverkansprojekt där kommunerna i Halland, Region Halland och Högskolan i Halmstad samverkar med finansiering från Europeiska socialfonden.

Läs mer om Projekt Digga Halland, Högskolan i Halmstad.länk till annan webbplats

Satsning på välfärdsteknik i Varberg
Inom ramen för projektet Digga Halland kommer socialförvaltningen i Varberg också inom kort att gå vidare med ett lokalt delprojekt, där olika verksamheter kommer att testa ny välfärdsteknik. Syftet här är att främja nytänkande och innovation inom organisationen, att öka kompetensen samt att ta fram ett sätt att utvärdera välfärdsteknik.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Anna-Lena Ljunghov

0340-88 715

anna-lena.ljunghov@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter