varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kvalitet och utveckling

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet. I kvalitetsarbetet tar vi reda på hur vår verksamhet fungerar, bland annat genom att göra olika undersökningar. Här kan du läsa resultaten från dem.

Resultatet av dessa är en viktig del i arbetet med att förbättra vår service till medborgare och brukare. En del utvärderingar och jämförelser är kommunövergripande, men de flesta sker inom respektive verksamhet.

Du kan ta del av dessa undersökningar och jämförelser:

  • Ekonomiska rapporter
  • Kommunövergripande rapporter: Insikt, Kommunens Kvalitet i Korthet, Kommunkompassen och Medborgarundersökningen
  • Nationella jämförelser 
  • Revisionsrapporter
  • Verksamheternas rapporter: Förskola och skola, Funktionshinder, Funktionsnedsättning och Äldre.
ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

Utvecklingsenheten

072-150 23 98

jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter