varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Kvalitet och utveckling

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet. I kvalitetsarbetet tar vi reda på hur vår verksamhet fungerar, bland annat genom att göra olika undersökningar. Här kan du läsa resultaten från dem.

Resultatet av dessa är en viktig del i arbetet med att förbättra vår service till medborgare och brukare. En del utvärderingar och jämförelser är kommunövergripande, men de flesta sker inom respektive verksamhet.

Du kan ta del av dessa undersökningar och jämförelser:

  • Ekonomiska rapporter
  • Kommunövergripande rapporter: Insikt, Kommunens Kvalitet i Korthet, Kommunkompassen och Medborgarundersökningen
  • Nationella jämförelser 
  • Revisionsrapporter
  • Verksamheternas rapporter: Förskola och skola, Funktionshinder, Funktionsnedsättning och Äldre.
ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

Utvecklingsenheten

072-150 23 98

jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter