Sök

Taxor och avgifter

Taxor är de prislistor som ligger till grund för de avgifter som kommunen tar ut för vissa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

En del av kommunens tjänster och service har en avgift, till exempel barnomsorg, renhållning och vatten och avlopp.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 330 kB)

Taxa administrativa tjänster miljö- och hälsoskyddsnämndPDF (pdf, 568.8 kB)

Taxa brandskyddskontrollPDF (pdf, 225.8 kB)

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF (pdf, 562.7 kB)

Taxa felparkeringPDF (pdf, 93.9 kB)

Taxa försörjningsstödPDF (pdf, 15.7 kB)

Taxa hyror och avgifter kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 1.2 MB)

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet 2019PDF (pdf, 302.4 kB)

Taxa kopior och avskrifter allmänna handlingarPDF (pdf, 184.5 kB)

Taxa kost, service och omvårdnad trygghetsavdelningPDF (pdf, 26.2 kB)

Taxa livsmedel miljö- och hälsoskyddsnämndPDF (pdf, 617.4 kB)

Taxa läromedel och lunch gymnasietPDF (pdf, 29.4 kB)

Taxa miljöbalkPDF (pdf, 650.7 kB)

Taxa miljöbalk bilaga APDF (pdf, 688.5 kB)

Taxa miljöbalk bilaga BPDF (pdf, 1 MB)

Taxa nyttoparkeringstillståndPDF (pdf, 115 kB)

Taxa och avgifter Träslövsläges hamnPDF (pdf, 282.1 kB)

Taxa och avgifter Varbergs hamnPDF (pdf, 327.5 kB)

Taxa plan och bygglov inklusive kart- och mät PDF (pdf, 561 kB)  

Taxa prövning gymnasiet och komvuxPDF (pdf, 35 kB)

Taxa renhållningPDF (pdf, 2.5 MB)

Taxa renhållning verksamheter VarbergPDF (pdf, 886.8 kB)

Taxa Räddningstjänstens tillsynstaxa, LSO och LBEPDF (pdf, 188.1 kB)

Taxa Räddningstjänstens tillsynstaxa, LSO och LBE - bilagaPDF (pdf, 139.8 kB)

Taxa saneringsintygPDF (pdf, 45.3 kB)

Taxa sotningPDF (pdf, 152.2 kB)

Taxa strålskyddslagPDF (pdf, 570.8 kB)

Taxa upplåtelse av offentliga platserPDF (pdf, 626.2 kB)

Taxa vatten och avloppPDF (pdf, 1.5 MB)

Taxa vinterväghållning av gångbanor i centralortenPDF (pdf, 230.5 kB)

Taxa återvinningscentralPDF (pdf, 1.3 MB)

Taxa äldre- och handikappomsorgPDF (pdf, 77.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter