varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Valnämnden

Valnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. Valnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Lars-Erik Karlsson (C) är ordförande och Peter Stoltz (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Marcus Andersson
Engelbrektsgatan 15
0340-69 71 94
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter