varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Servicenämnden

Servicenämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för bland annat kosthållning, lokalvård, IT, telefoni, Varberg direkt och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Servicenämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Tobias Carlsson (L) är ordförande och Lennart Johansson (S) vice ordförande.


Vi ansvarar för

Servicenämnden ska i huvudsak på uppdrag tillhandahålla tjänster avseende

 • Förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och byggnader
 • Uthyrning av bostäder och lokaler som förvaltas av nämnden.
 • Kommunens fordon.
 • Genomförande av kommunens IT-strategi, IT-säkerhet, IT-system och tjänster.
 • Kosthållning
 • Lokalvård
 • Telefoni och växeltjänst/Vaberg direkt

 Övergripande mål och vision

Servicenämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Nämndens övergripande mål är:

 • Miljö
  Långsiktig hållbarhet och miljö ska vara självklara delar i det dagliga arbetet.
 • Företagsklimat
  Delaktighet, Genom bra kunddialog och korta beslutsvägar känner kunder, kollegor och medarbetare att deras idéer kan bli verklighet.
 • Välfärdens kärna
  Servicenämnden ska säkerställa att Varbergs elever och äldre ska få bra förutsättningar att tillägna sig den kommunala servicen genom att arbeta med servicenämndens strategiska målinriktningar.
 • Stolthet
  Medarbetare som är stolta, delaktiga och professionella ger kunderna en god kvalitet och service. Kunden kan då fokusera på sin kärnverksamhet.
 • Vara i framkant
  Vi ska vara i framkant när det gäller bemötande, ny teknik och arbetssätt. Vi ska uppfattas som professionella, ekonomiskt ansvarstagande och effektiva.


ikon

Kontakta oss

Servicenämnden

Nämndsekreterare
Jenny Lindborg

0340-889 38

svn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter