varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av kommunens tio nämnder och fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Karl-Gunnar Svensson (KD) och vice ordf. är Ann-Britt Jansson Bensköld (S)

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Övergripande mål och vision​

För en fortsatt hållbar tillväxt i hela kommunen, fokus på välfärdens kärna, ordning och reda i ekonomin kombinerat med strävan att behålla en låg skattesats och en tro på individens egen förmåga, ska kommunen arbeta med fyra strategiska målområden:

  • Miljö och Klimat
  • Bostäder
  • Utbildning och Arbete
  • Hälsa och Social sammanhållning

Nämnder och styrelser har fått i uppdrag att med utgångspunkt i visionen och fullmäktiges mål- och inriktningsdokument utarbeta egna mål för sina verksamheter, samt beskriva hur man ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att fokusera på de tre första målinriktningarna för sitt eget målarbete. Nämndens mål är att:

  • Vattenkvalitén ska förbättras
  • Enskilda och företag ska mötas med enkel, tydlig och effektiv service
  • Bidra till att kommunen får en effektivare samhällsbyggnadsprocess
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndsekreterare

Ylva Jarhult

0340-882 67

ylva.jarhult@varberg.se

Självservice & blanketter