Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Gruppbild, politiker i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förtroendevalda politiker i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Foto: Marie Hidvi

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av kommunens tio nämnder och fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består elva  ledamöter och fem ersättare. Martin Bagge (MP) är ordförande och Rita Wiberg (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Övergripande mål och vision​

För en fortsatt tillväxt i hela kommunen, fokus på välfärdens kärna, ordning och reda i ekonomin kombinerat med låga skatter och en tro på individens egen förmåga, har kommunfullmäktige beslutat att arbeta med fyra strategiska målinriktningar:

Ökat ansvar för miljön och klimatet
Bättre företagsklimat för fler jobb
Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
Fokus på välfärdens kärna

 Nämnder och styrelser har fått i uppdrag att med utgångspunkt i visionen och fullmäktiges mål- och inriktningsdokument utarbeta egna mål för sina verksamheter, samt beskriva hur man ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att fokusera på de tre första målinriktningarna för sitt eget målarbete.Nämndens mål är att:

  • Vattenkvalitén ska förbättras
  • Företagsklimatet ska bli bättre genom fokus på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande
  • Bidra till att förvaltningarna fåre en effektivare samhällsbyggnadsprocess
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndsekreterare

Birgit Stalpi

0340-882 67

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter