varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Nämnder

I Varbergs kommun finns tio stycken nämnder som har ansvar för de olika förvaltningarnas verksamhetsområden. Nämnderna fattar beslut som förvaltningarna ser till att förverkliga i det dagliga arbetet

De olika nämnderna har ansvaret för en förvaltning eller ett område och består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Exempel på områden som nämnderna har ansvar för är barnomsorg, idrott och samhällsplanering. 

I många frågor som rör nämndernas ansvarsområde fattar nämnderna de avgörande besluten. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och bestämmer om vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.

Sök mer information

Om du vill veta mer om de olika nämnderna i Varbergs kommun kan du klicka dig in på respektive nämnd.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter