Sök

Kommunfullmäktige

Förtroendendevalda poliker i kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt.

I Varbergs kommun är Gösta Bergenheim (M) ordförande, ViviAnne Johansson (C) 1:e vice ordförande och Håkan Johannesson (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

​Vad beslutar kommunfullmäktige?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, exempel på det är:

 • Mål och riktlinjer
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Strategiska målområden och strategiska inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målområden och tre prioriterade inriktningar för hela kommunen.

 • Miljö och Klimat 
 • Bostäder
 • Utbildning och arbete
 • Hälsa och social sammanhållning
 • Valfrihet och kvalitetskonkurrens
 • Attraktiv arbetsgivare
 • God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och går att följa på plats i kommunfullmäktiges sessionsal, Drottninggatan 11 i Varberg.  Sammanträdena sänds även via webb-tv samt i efterhand via bredbandstv, kanalplats 384.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2019-2022 finns sju stycken partier representerade i kommunfullmäktige. 

‌Mandatfördelning 2019-2022

Socialdemokraterna

18

Moderaterna

13

Centerpartiet

9

Liberalerna

5

Vänsterpartiet

4

Kristdemokraterna

4

Sverigedemokraterna

8

Totalt

61

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter