Sök

Kommunfullmäktige

Förtroendendevalda poliker i kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt.

I Varbergs kommun är Gösta Bergenheim (M) ordförande, ViviAnne Johansson (C) 1:e vice ordförande och Vivi-Anne Karlsson (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

​Vad beslutar kommunfullmäktige?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, exempel på det är:

 • Mål och riktlinjer
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Strategiska målområden och strategiska inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra prioriterade målområden och tre prioriterade inriktningar för hela kommunen.

 •  Miljö och Klimat 
 •  Bostäder
 •  Utbildning och arbete
 •  Hälsa och social sammanhållning
 • Valfrihet och kvalitetskonkurrens
 • Attraktiv arbetsgivare
 • God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och går att följa på plats i kommunfullmäktiges sessionsal, Drottninggatan 11 i Varberg.  Sammanträdena sänds även via webb-tv samt i efterhand via bredbandstv, kanalplats 384.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2015-2018 finns nio stycken partier representerade i kommunfullmäktige. 

‌Mandatfördelning 2015-2018

Socialdemokraterna

20

Moderaterna

14

Centerpartiet

7

Liberalerna

4

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

2

Sverigedemokraterna

6

Miljöpartiet

4

SPI

2

Totalt

61

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter