varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kommundirektör

Carl Bartler är Varbergs kommundirektör. Det innebär att  han är kommunens högsta tjänsteman, med det övergripande ansvaret för att leda de kommungemensamma processerna.

Kommundirektör Carl Bartler.

Kommundirektören har samtidigt ett särskilt ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete i riktning mot den vision och de mål som har fastställts av kommunfullmäktigePDF (pdf, 314.2 kB)

Det är också kommundirektörens uppgift att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens förvaltningar och bolag.

Kommundirektören är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning och verkställande direktör för Varbergs Stadshus AB.

ikon

Kontakta oss

Kommundirektör

Carl Bartler

0340-881 02

carl.bartler@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter