Sök

Socialförvaltningens kundcenter

Socialförvaltningens kundcenter är en gemensam ingång till socialförvaltningen dit du på ett enkelt sätt kan vända dig för att få information och rådgivning.

Vårt mål med kundcenter är:

  • Att öka tillgängligheten gentemot dem som söker socialförvaltningens tjänster.
  • Att underlätta för medborgarna att få tillgång till den service och de tjänster som socialförvaltningen erbjuder.
  • Att informationen är lättillgänglig och anpassad efter kundernas olika behov.

Här kan du få rådgivning, hjälp med kontaktvägar och svar på olika frågor inom socialförvaltningens verksamhetsområden. Det kan gälla frågor om olika boendeformer, hur du söker hemtjänst, någon anhörig som dricker, hur du får försörjningsstöd, om du är orolig för hur ett barn har det hemma etc.

ikon

Kontakta oss

Socialförvaltningens kundcenter

Östra långgatan 24, Varberg

0340 - 883 61

kundcentersoc@varberg.se

Öppettider:

Måndag-onsdag och fredag

9.00-16.00.

Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter