varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen levererar tjänster till övriga förvaltningar och vissa bolag inom kommunen.

Vi ansvarar för

Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ samt IT och telefoni. Här finns också kommuninvånarnas väg in till kommunen via Varberg direkt.

Så arbetar vi

På serviceförvaltningen är John Nilsson förvaltningschef.

Serviceförvaltningen består av tre avdelningar; IT, fastighet samt kost och städ.

Fastighetsavdelningen arbetar med fastighetsförvaltning, byggprojekt och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

IT-avdelningen har ett helhetsansvar för kommunens nätverk, datakommunikation, support samt förvaltning och drift av centrala system. IT har även uppdrag att hantera de strategiska frågor som rör den digitala utvecklingen i Varbergs kommun.

Kost och städ lagar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen samt dagcentraler. Man driver även caféverksamhet för kommunens förvaltningar. Kost och städ bedriver lokalvård på skolor, förskolor, idrottshallar och förvaltningskontor.

Förvaltningen ansvarar även för den interna hanteringen av fordon och logistik, sköter IT-supporten och förvaltningens administration. Hit hör också Varberg direkt, som är vägen in till kommunen för kommuninvånare, företagare och besökare oavsett om det handlar om att göra en felanmälan, framföra en synpunkt eller ställa en fråga.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Serviceförvaltningen har brutit ner kommunfulmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på serviceförvaltningen.

  • Miljö

Långsiktig hållbarhet och miljö ska vara självklara delar i det dagliga arbetet.

Företagsklimat

Delaktighet, genom bra kunddialog och korta beslutsvägar känner kunder, kollegor och medarbetare att deras idéer kan bli verklighet.

Välfärdens kärna

Servicenämnden ska säkerställa att Varbergs elever och äldre ska få bra förutsättningar att tillägna sig den kommunala servicen genom att arbeta med servicenämndens strategiska målinriktningar.

Stolthet

Medarbetare som är stolta, delaktiga och professionella ger kunderna en god kvalitet och service. Kunden kan då fokusera på sin kärnverksamhet.

Vara i framkant

Vi ska vara i framkant när det gäller bemötande, ny teknik och arbetssätt. Vi ska uppfattas som professionella, ekonomiskt ansvarstagande och effektiva.

ikon

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Norra Vallgatan 14

0340-880 00

svn@varberg.se

Förvaltningschef

John Nilsson

0340-69 71 84

john.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter