Sök

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är en av Varbergs kommuns nio förvaltningar. Förvaltningen levererar tjänster till övriga förvaltningar och vissa bolag inom kommunen.

Vi ansvarar för

Serviceförvaltningen anvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ samt IT och växel.

Verksamheten är till 98 procent intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna vi utför får vi betalt för från den som beställer tjänsten. Förvaltningen har cirka 450 anställda och omsätter knappt 500 miljoner kronor per år.

Så arbetar vi

På serviceförvaltningen är John Nilsson t.f. förvaltningschef.

Serviceförvaltningen består av fyra avdelningar under förvaltningschef, HR, administration och verksamhetsutveckling.

Fastighetsavdelningen består av tre olika verksamheter: Fastighetsförvaltning, byggprojekt och drift och underhåll.

IT-avdelningen har ett helhetsansvar för att stödja övriga verksamheter med IT-teknisk service i form av nätåtkomst, datakommunikation, support, inköp av utrustning samt ägarskap, förvaltning och drift av uttalade centrala system. Dialog med verksamheterna är en förutsättning för behovsanpassat stöd och val av utvecklingsområde.

 IT-avdelningen har även uppdrag att leda och delta i projekt som stödjer verksamhetsutveckling med stöd av IT. Avdelningen har även ett uppdrag från kommunstyrelsen att hantera de strategiska frågor som rör den digitala utvecklingen i Varbergs kommun genom att ta fram förslag till policyer och övriga styrande dokument. Förslagen baseras på verksamheternas behov och IT-teknisk utveckling i samhället ur ett medborgarperspektiv.

Kost- och städ lagar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen samt dagcentraler. Man driver även caféverksamhet för kommunens förvaltningar. Kost och städ bedriver lokalvård på skolor, förskolor, idrottshallar och förvaltningskontor.

Inom kundservice ingår funktioner som IT-servicedesk, fordon och logistik, växel/Varberg direkt, administration, verksamhetsvaktmästare och felanmälan från fastighet.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Serviceförvaltningen har brutit ner kommunfulmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på serviceförvaltningen.

  • Miljö

Långsiktig hållbarhet och miljö ska vara självklara delar i det dagliga arbetet.


Företagsklimat

Delaktighet, genom bra kunddialog och korta beslutsvägar känner kunder, kollegor och medarbetare att deras idéer kan bli verklighet.

Välfärdens kärna

Servicenämnden ska säkerställa att Varbergs elever och äldre ska få bra förutsättningar att tillägna sig den kommunala servicen genom att arbeta med servicenämndens strategiska målinriktningar.

Stolthet

Medarbetare som är stolta, delaktiga och professionella ger kunderna en god kvalitet och service. Kunden kan då fokusera på sin kärnverksamhet.

Vara i framkant

Vi ska vara i framkant när det gäller bemötande, ny teknik och arbetssätt. Vi ska uppfattas som professionella, ekonomiskt ansvarstagande och effektiva.

ikon

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Norra Vallgatan 14

0340-880 00

svn@varberg.se

T.f. förvaltningschef

John Nilsson

0340-69 71 84

john.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter