varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Näringslivs- och destinationskontoret

Näringslivs- o ch destinaationskontoret (NOD) är mötesplatsen där kommunala ledare, planerare och politiker möter näringslivets olika representanter. Detta ger en samsyn på Varbergs framtid. NOD arbetar både långsiktigt med utveckling och mer konkret med service till besökare, varbergsbor och näringsliv. 

Näringslivs- och destinationskontorets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i. NOD arbetar med utvecklingsfrågor och service till företag och besökare. I uppdraget ingår bland annat att ge stöd, råd och service, skapa mötesplatser, stimulera till nyföretagande och vidareutveckling, ge vägledning inom lokala, regionala och nationella system, aktivt medverka till och vid etableringar, vara remissinstans och den första kontakten för alla typer av frågor som rör näringslivet.

Vidare ingår i uppdraget att utveckla Varberg som en besöksdestination och även driva en auktoriserad turistinformation. Fortsättningsvis att utveckla handeln och även stadkärnan som attraktiv plats.

NOD marknadsför Varberg genom dels egna media, dels via digitala sajter, nyhetsbrev samt sociala medier.

ikon

Kontakta oss

Näringslivs- och destinationskontoret

Västra Vallgatan 39
0340-868 10

ikon

Självservice & blanketter