Sök

Marknad Varberg

Marknad Varberg är mötesplatsen där kommunala ledare, planerare och politiker möter näringslivets olika representanter. Detta ger en samsyn på Varbergs framtid. Marknad Varberg arbetar både långsiktigt med utveckling och mer konkret med service till besökare, varbergsbor och näringsliv. 

Marknad Varbergs uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i. Marknad Varberg  arbetar med utvecklingsfrågor och service till företag och besökare. I uppdraget ingår bland annat att ge stöd, råd och service, skapa mötesplatser, stimulera till nyföretagande och vidareutveckling, ge vägledning inom lokala, regionala och nationella system, aktivt medverka till och vid etableringar, vara remissinstans och den första kontakten för alla typer av frågor som rör näringslivet.

Vidare ingår i uppdraget att utveckla Varberg som en besöksdestination och även driva en auktoriserad turistinformation. Fortsättningsvis att utveckla handeln och även stadkärnan som attraktiv plats.

Marknad Varberg marknadsför Varberg genom dels egna media, dels via digitala sajter, nyhetsbrev samt sociala medier.

ikon

Kontakta oss

Marknad Varberg

Västra Vallgatan 39
0340-868 10

info@marknadvarberg.se

ikon

Självservice & blanketter