Sök

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av Varbergs kommuns nio förvaltningar. Förvaltningen sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar.

Vi ansvarar för

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, följa upp verksamheter och deras resultat, bereda beslutsunderlag, utföra särskilda uppdrag och ägarstyra kommunens bolag.

Förvaltningen följer även upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut. På kommunstyrelsens förvaltning finns också stöd i form av specialisttjänster, gemensam kommunadministration och rådgivning.

Så arbetar vi

På kommunstyrelsens förvaltning är Carl Bartler förvaltningschef. Carl är även kommundirektör i Varbergs kommun och är kommunens högsta tjänsteman.

Kommunstyrelsens förvaltning består av sex verksamheter som ansvarar för olika områden. Fyra av verksamheterna, ekonomikontor, kommunkansli, personalkontor och samhällsutvecklingskontoret bildar tillsammans ett kommunledningskontor. Under kommunstyrelsens förvaltning ingår också Näringsliv- och destinationskontoret och Centrum för Livslångt lärande, CLL.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans ansvarar verksamheterna bland annat för ekonomistyrning och redovisning, centralarkiv, nämndadministration, kommunikation, personalfrågor, övergripande samordning och kommunplanering, vuxenutbildning, konsumentvägledning, miljömål, juridik och gemensam kommunstatistik.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på kommunstyrelsens förvaltning. Målet är att

  • enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende
  • antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka
  • antalet nyproducerade bostäder ska öka
  • andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka
  • tryggheten i omsorgen ska öka.
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Förvaltningschef

Carl Bartler

0340-881 02

ikon

Självservice & blanketter