varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Räddningstjänsten Väst

Personanal från räddningstjänsten, kvinnlig larmoperatör tar emot ett telefonsamtal

Foto: Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som driftsattes  den 1 januari 2013. Räddningstjänstens Väst verksamhetsområde är Varbergs och Falkenbergs kommuner. Förbundet har det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser.

En direktion som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna, Varberg och Falkenberg, utgör den politiska styrningen för förbundet. Medlemskommunerna ger förbundet uppdrag i form av ett ägardirektiv. Detta direktiv utgör sedan underlag för förbundets handlingsprogram som innehåller en beskrivning av hur det avser lösa sitt uppdrag som är ”skydd mot oönskade händelser”.

Förbundet ansvarar för de båda kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och stödjer dem i andra, däribland kommunernas skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser, det brottsförebyggande arbetet, folkhälsoarbetet och i plan- och byggprocessen.

Räddningstjänsten Väst verksamhet finns på tio orter i de två kommunerna; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared. 

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00
rvast@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter