Sök

Bolag och kommunalförbund

I Varbergs kommun finns sex bolag och ett kommunalförbund. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som har ansvar för bolagens verksamheter och att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Bolagen ansvarar för olika ämnesområden som är viktiga för Varbergs kommun såsom till exempel bostäder, energi- och avfallsfrågor. 

Varje styrelse och direktion har ansvar för bolagens och förbundets verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Varbergs Stadshus AB

Varbergs stadshus AB är moderbolag till samtliga bolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar som ägare till kommunens olika dotterbolag. Styrelsen består av kommunstyrelsens ledamöter. 

Sök mer information

Om du vill veta mer om de olika bolagen kan du klicka dig in på respektive bolag och kommunalförbund.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter