varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 2020-02-27

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer TMZ648
  • Fabrikat: Ford Daw Focus
  • Ursprunglig uppställningsplats: Västkustvägen Åhs 41, Tvååker
  • Registreringsnummer PEK880
  • Fabrikat: Chrysler Grand Voyager
  • Ursprunglig uppställningsplats: Industrivägen, Varberg
  • Uppställningsplats: Kardanen, Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter