Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 september 2019

Getakärr 6:17 - Tidsbegränsat lov, för klubblokal, till och med den 30 mars 2024.
I närheten av Brukshundsklubben

Ansökan gäller en förlängning av tidsbegränsat bygglov för klubblokal.

Byggnaden används idag av mountainbikeklubben som samlingslokal vid möten och träning samt fungerar som förråd för verktyg och material. Tidsbegränsat bygglov önskas tills en slutgiltig permanent placering av klubbhus är beslutad.

Byggnaden består av ett modulsystem med tre mindre moduler grundlagda på betongslipers. Marken där byggnaden står utgörs av en sedan tidigare hårdgjord grusad yta. Marken kan lätt återställas och en avetablering beräknas kunna ske på ca en vecka.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är Maria Hall.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 19 september 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter