varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 26 mars 2020

Trönninge 5:20, del av Trönninge 6:7 - Nybyggnad två enbostadshus, förhandsbesked
Hallagårdsvägen.

Ansökan gäller förhandsbesked för två enbostadshus i anslutning till det obebyggda området med adress Hallagårdsvägen 21-48. Den plats som berörs av förhandsbeskedet ligger väster om Hallagårdsvägen 21.

Bebyggelsen föreslås anpassas till den intilliggande detaljplanen avseende volym och storlek.

Kungörelsen vänder sig i huvudsak till delägare av samfälligheterna Trönninge s:7 och Trönninge s:9.

För information och handlingar klicka härPDF (pdf, 2.2 MB) eller kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är: Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 9 april 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter