varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 26 mars 2020

Träslövs hamn 1:1 - Nybyggnad förvaringsbod
Byggnaden placeras i anslutning till hamnpiren och befintliga sjöbodar

Byggnadsnämnden har den 18 mars 2020 beviljat bygglov för nybyggnad av en förvaringsbod på fastigheten Träslövs hamn 1:1.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland län. Om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen så ska du skriftligen skicka eller lämna in överklagandet till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg

I överklagandet ska det stå med vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär samt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör vara undertecknat.

Skicka in din överklagan till byggnadsnämnden senast den 9 april 2020. Om överklagandet kommit in i rätt tid lämnar byggnadsnämnden över det till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter