varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 18 juni 2020

Träslöv 37:1 - Nybyggnad förråd, bygglov
Nedregårdsgatan 7, vid Bygdegården

Ansökan gäller permanent bygglov för ett förråd med en byggnadsarea på ca 15 kvm och en byggnadshöjd på drygt 2 meter. Förrådet ska användas för trädgårdsredskap inom Växtkrafts verksamhet. Förrådet ska placeras utanför detaljplanerat område.

För handlingar se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
SituationsplanPDF (pdf, 103.1 kB)
Plan och fasadritningPDF (pdf, 308.2 kB)
Ansvarig handläggare är: Maria Hall.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 2 juli 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter