varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 18 juni 2020

Veddige 1:6 - Torn, teknikbod
Norr om Villagatan, Veddige

Ansökan gäller nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod. Masten föreslås vara 48 meter hög.

För handlingar se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
SituationsplanPDF (pdf, 262.1 kB)
KartaPDF (pdf, 319.8 kB)
Ritning teknikbodPDF (pdf, 266.1 kB)
Ritning tornPDF (pdf, 171.6 kB)
Ritning tornPDF (pdf, 299.1 kB)
Ansvarig handläggare är: Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 9 augusti 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter