varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 16 juli 2020

Morkullan 4 & 5 - Nybyggnad flerbostadshus
Morkullegatan 8 och 10

Ansökan gäller en nybyggnation av flerbostadshus

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan då stödmur (av tekniska skäl) placeras på mark som inte får bebyggas, även så kallad prickmark.

För information se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
MarkplaneringsritningPDF (pdf, 571.7 kB)
Sektion A-A hus 1PDF (pdf, 230.2 kB)
Sektion B-B hus 1PDF (pdf, 236.6 kB)
Fasad söder hus 1PDF (pdf, 328 kB)
Bygglovshandlingar Morkullan 4 och 5PDF (pdf, 2.1 MB)

Ansvarig handläggare är: Burbuqe Binak.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 4 augusti 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter