varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 16 juli 2020

Getakärr 3:121 - Tidsbegränsat bygglov - etablering byggbodar, 5 år
Öster om tågspåren vid Otto Torells gata

Enligt gällande detaljplan är den föreslagna placeringen avsedd för järnvägsändamål.

Föreslagen byggnation är cirka 220 kvm, har två våningar, en byggnadshöjd om 6,5 meter och placeras 4 meter från gräns.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då marken är avsedd för järnvägsändamål och bodarna föreslås placeras närmare gräns än 4,5 meter.

För information se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
Situationsplan med parkeringsredovisningPDF (pdf, 606.8 kB)
Fasad- och planritningPDF (pdf, 2 MB)
EtableringsbeskrivningPDF (pdf, 282.9 kB)

Ansvarig handläggare är: Liridon Haxhimustafa.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 6 augusti 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter