Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 september 2019

GETAKÄRR 9:6 - Bygglov
Parkering vid Getteröns Naturum

Ansökan gäller utveckling av parkering i samband med sluttäckningen av Lassabackadeponin. Föreslagen åtgärd placeras på central mark som inte är detaljplanerad därför kungörs ansökan.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är Helena Kransén.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 26 september 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter