varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 mars 2020

PACKMÄSTAREN 18 - Nybyggnad flerbostadshus, rivningslov
Egnahemsgatan 10

Byggnadsnämnden har den 27 februari 2020 beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov på fastigheten Packmästaren 18.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland län. Om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen så ska du skriftligen skicka eller lämna in överklagandet till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg

I överklagandet ska det stå med vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär samt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. verklagandet bör vara undertecknat.

Skicka in din överklagan till byggnadsnämnden senast den 9 april 2020. Om överklagandet kommit in i rätt tid lämnar byggnadsnämnden över det till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter