Sök

2019-02-08

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 7 februari 2019

Protokollet tillkännagavs 8 februari 2019.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

7 februari 2019

Anslaget publicerades

8 februari 2019

Anslaget tas ner

2 mars 2019 

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser