Sök

2019-09-03

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 2 september 2019

Protokollet tillkännagavs 3 september 2019

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2 september 2019

Anslaget publicerades

3 september 2019

Anslaget tas ner

25 september 2019

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser