varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-07-24

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 23 juli 2020

Protokollet tillkännagavs 24 juli 2020

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

23 juli 2020

Anslaget publicerades

 24 juli 2020

Anslaget tas ner

15 augusti 2020

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser