Sök

2019-08-14

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 12 augusti 2019

Protokollet tillkännagavs 14 augusti 2019

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

12 augusti 2019

Anslaget publicerades

14 augusti 2019

Anslaget tas ner

5 september 2019

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser