Sök

2019-09-05

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20190902

Protokollet tillkännagavs 5 september 2019

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Anslaget publicerades

2019-09-05

Anslaget tas ner

2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottningagatan 17, Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser