Sök

2019-01-29

Kommunstyrelsens sammanträde 29 januari 2019 § 14

Protokollet tillkännagavs 29 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

29 januari 2019

Anslaget publicerades

29 januari 2019

Anslaget tas ner

20 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser