Sök

2018-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 februari 2018

Protokollet tillkännagavs 7 mars 2018

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

27 februari 2018

Anslaget publicerades

7 mars 2018

Anslaget tas ner

29 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser