Sök

2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 27 augusti 2019

Protokollet tillkännagavs 3 september

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

27 augusti 2019

Anslaget publicerades

3 september 2019

Anslaget tas ner

25 september 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser