Sök

2018-12-27

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2018

Protkollet tillkännagavs 27 december 2018

Tillkännagivande

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

18 december 2018

Anslaget publicerades

27 december 2018

Anslaget tas ner

18 januari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser