Sök

2018-03-06

Hamn- och gatunämndens sammanträde 2018-02-26

Protokollet tillkännagavs 6 mars 2018

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Anslaget publicerades

2018-03-06

Anslaget tas ner

2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen

Östra Långgatan 18

432 80 Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser