Sök

2018-03-08

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 16 februari 2018

Protokollet tillkännagavs 8 mars 2018

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Sammanträdesdatum

2018-02-16

Anslaget publicerades

2018-03-08

Anslaget tas ner

2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser