Sök

2019-02-01

Byggnadsnämndens sammanträde 31 januari 2019, §§ 1-5

Protokollet tillkännagavs den 1 februari 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

31 januri 2019

Anslaget publicerades

1 februari 2019

Anslaget tas ner

22 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14.

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser