Sök

2019-08-30

Byggnadsnämndens sammanträde 29 augusti 2019 §§ 274-281

Protokollet tillkännagavs 30 augusti 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

29 augusti 2019

Anslaget publicerades

30 augusti 2019

Anslaget tas ner

20 september 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser