Sök

2019-09-10

Byggnadsnämndens sammanträde 29 augusti 2019

Protokollet tillkännagavs 11 september 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

29 augusti 2019

Anslaget publicerades

10 september 2019

Anslaget tas ner

1 oktober 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser