Sök

2018-03-01

Boråsregionen, Sjuhärads kommunförbund sammanträde 23 februari 2018

Protokollet tillkännagavs 28 februari 2018

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

2018-02-23

Anslaget publicerades

2018-02-28

Anslaget tas ner

2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser