Sök

2018-03-08

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 26 februari

Protokollet tillkännagavs 8 mars 2018.

Tillkännagivande

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Anslaget publicerades

2018-03-08

Anslaget tas ner

2018-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser