varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Pågående projekt

Här kan du läsa om EU-projektens olika delar och vilka projekt som Varbergs kommun deltar i just nu.

Inom EU finns ett stort antal program från vilka medel söks för att finansiera projekt. Alla program har sina egna regler om hur projekten ska utformas. Trots detta har West Sweden, västsveriges EU och representationskontor, försökt göra en förenklad kategorisering i sin rapport ”WEPA analys Varberg”. Projekten delas in i fyra typer:

1.Individuella utbytesprojekt
– med en begränsad budget. De ger möjligheter till praktik/kompetensutveckling för ett fåtal individer i en organisation.

2.Partnerskapsprojekt
– som utgår från samarbete mellan organisationer. Precis som individuella utbytesprojekt handlar dessa projekt till stora delar om ett erfarenhetsutbyte. Normalt är det två eller flera organisationer som utbyter erfarenheter inom ett specifikt tema.  

3. Utvecklingsprojekt
– syftet med den här typen av projekt är att utveckla nya metoder eller ny teknik. Utvecklingsprojekt är mer omfattande till karaktären än utbytesprojekten och inkluderar oftast mer insatser från deltagande organisationer och större ersättningar från EU. Inom utvecklingsprojekt samarbetar normalt minst tre-fyra partnerorganisationer från olika länder inom EU.  

4. Forskningsprojekt – i det fall projektet ska handla om forskning finns det stora möjligheter till finansiering via EU:s forskningsprogram. Forskningsprojekten handlar om framtagande av ny kunskap. Inom EU är dock en stor del av forskningsprogrammet inriktat mot tillämpad forskning där EU även önskar ett deltagande av slutanvändare i projekten.  

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret

0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter