varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Felanmälan

Om du upptäcker något som är trasigt eller fel som du vill anmäla kan du göra det enkelt via vår tjänst för felamälan. På kontorstid kan du också ringa Varberg direkt på telefon 0340-880 00.

Fel du kan anmäla till Varbergs kommun

  • Avfall, återvinning eller vattenläcka
  • Badplatser, lekplatser, motionsspår och parker
  • Fotbollsplaner
  • Idrotts- och gymnastikhallar
  • Is- och simhallar
  • Trafik, gator, gång- och cykelbanor

Akuta ärenden

Har du något akut som behöver felanmälas utanför kontorstid, vänligen ring 010-219 30 00. Som akuta ärenden räknas sådant som kan innebära en olycksrisk exempelvis saknade brunnslock och stora hål i gatan. 

Vid vattenläckor kontakta VIVAB på telefonnummer 075-727 40 00.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00
varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider

Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Akuta ärenden, utanför kontorstid

010-219 30 00

ikon

Självservice & blanketter