varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Felanmälan

Om du upptäcker något som är trasigt eller fel som du vill anmäla kan du göra det enkelt oavsett vad det handlar om.

Fel du kan anmäla till Varbergs kommun

  • Avfall, återvinning eller vattenläcka
  • Badplatser, lekplatser, motionsspår och parker
  • Fotbollsplaner
  • Idrotts- och gymnastikhallar
  • Is- och simhallar
  • Trafik, gator, gång- och cykelbanor
  • Kommunala fastigheter

Klicka på den knapp för det du vill felanmäla!

På kontorstid kan du också ringa Varberg direkt på telefon 0340-880 00.

När du gjort en felanmälan av en fastighet får du ett automatgenererat e-postmeddelande som bekräftelse på att din anmälan har registrerats. Om du inte får detta behöver du göra om din anmälan.

Akuta ärenden

Till akuta ärenden räknas sådant som kan innebära en olycksrisk exempelvis saknade brunnslock och stora hål i gatan samt akuta ärenden i kommunala fastigheter.

  • Akut felanmälan utanför kontorstid - ringa 010-219 30 00.
  • Gäller det en vattenläcka - ring VIVAB på 075-727 40 00.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00
varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider

Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Akuta ärenden, utanför kontorstid

010-219 30 00

Självservice & blanketter