Sök

Kontaktuppgifter till personuppgiftsombud

Här hittar du kontaktuppgifter till personuppgiftsombuden på alla förvaltningar i Varbergs kommun.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna-Karin Gunnarsson,
Telefonnummer: 0340-886 43
E-post: anna-karin.gunnarsson2@varberg.se

Byggnadsnämnden

Evelyn Ingvarsson
Telefonnummer: 0340-881 48
E-post: evelyn.ingvarsson@varberg.se

Hamn- och gatunämnden

Anna Beuerman
Telefonnummer: 0721-579 810
E-post: anna.beuerman@varberg.se

Kommunstyrelsen

Marcus Andersson
Telefonnummer: 0340-69 71 94
E-post: marcus.andersson@varberg.se

Kultur- och fritidsnämnden

Jolanta Mittag
Telefonnummer: 0340-885 93
E-post: jolanta.mittag@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Birgit Stalpi
Telefonnummer: 0340-882 67
E-post: birgit.stalpi@varberg.se

Servicenämnden

Linda Svensson
Telefonnummer: 0340-69 76 93
E-post: linda.svensson@varberg.se

Socialnämnden

Marinette Edlund
Telefonnummer: 0340-885 43
E-post: marinette.edlund@varberg.se

Lisbeth Klingvall
Telefonnummer: 0340-883 41
E-post: lisbeth.klingvall@varberg.se

Valnämnden

Marcus Andersson
Telefonnummer: 0340-69 71 94
E-post: marcus.andersson@varberg.se

Överförmyndarnämnden

Annika Källberg Haknert
Telefonnummer: 0340-887 24
E-post: annika.kallberg.haknert@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kanslisamordnare

Marcus Andersson

Kommunkansliet
0340-69 71 94

070-291 71 02
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter