Sök

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Varberg

Du har rätt att ta del av handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Rätten styrs av offentlighetsprincipen som säger att alla får läsa offentliga handlingar och dokument utan att förklara varför. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Du kan också överklaga beslut som kommunen fattar. Det finns två typer av överklagande, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär innebär att den som är berörd av ett beslut beslut överklagar medan en laglighetsprövning innebär att man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter